Sửa lỗi “This file is in use by anpther application or user” trong office 2007

Oct

31

2010

Nếu thỉnh thoảng không thể lưu file trong Microsoft Office 2007 và nhận được thông báo lỗi This file is in use by anpther application or user, đặc biệt là khi xuất ra định PDF. Giải pháp  đơn giản là tạm thời tắt chương trình diệt virus đôi khi mất rất nhiều thời gian, do đó tốt hơn là thêm các ứng dụng của MS  Office 2007 vào danh sách ứng dụng tin tưởng  trong mục bảo mật của trình diệt virus. Thí dụ, với Kapersky Antivirus, bạn tìm mục Settings, nhấn nút Trusted Zone. Tại thẻ  trusted applications, bạn nhấn Add > Browse, tìm chọn file thực thi ứng dụng của MS Office 2007, rồi nhấn Ok

Ngô Quốc Phong[ngoquocphongaui@]

Tags: , ,

In: Phần mềm Asked By: [ Grey Star Level]

Answer this Question

You must be Logged In to post an Answer.

Not a member yet? Sign Up Now »

DANH BẠ WEBSITE RELAX VUI

Thế giới trò chơi trực tuyền miễn phí với hơn 15.000 game flash mini cập nhật mỗi ngày. Đặc biệt thể loại trò chơi thời trang dành cho các bạn gái yêu thích thiết kế thời trang. Ngoài ra còn hàng trang game hay đang được nhiều người yêu thích chơi mỗi ngày như game nấu ăn

Star Points Scale

Earn points for Asking and Answering Questions!

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]